Välkommen

Risingegården har funnits sedan i början av 1990-talet. Det började som ett utredningshem för både pojkar och flickor, men har sedan successivt utvecklats till att rymma även ett behandlingshem för flickor. Sedan 2005 arbetar vi enbart med flickor.

Risingegården är idag ett akuthem, utredningshem och behandlingshem för flickor 12-18 år, med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot våld, kriminalitet och missbruk. Vi drivs som ett HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) och tar emot enligt både SoL och LVU.

Alla möten vi fått göra under dessa år – möten med arga, ledsna, skamsna, självföraktande, men även glada, livfulla, modiga, nyfikna ungdomar och deras nätverk – har gett oss en stor kunskapsbank. Det viktigaste för oss har alltid varit och är fortfarande att flickans röst blir hörd, både under en utredningstid och under en behandlingstid. För att flickan ska kunna sätta ord på sin historia eller kunna uttrycka sina behov och sin vilja, behöver vi hjälpa till och vägleda i relationerna till familjen och till andra viktiga personer i nätverket.

Aktuellt

 • Grundkurs i DBT

  All behandlingspersonal, både från våra små enheter och från Stora huset, går nu en grundkurs i DBT. Flera av våra flickor har de senaste åren gått i DBT-behandling, både enskild och grupp, på BUP Linköping. Nu var det dags för oss att satsa på att få mer kunskap i allmänhet, att lära oss hur vi
  Läs mer…

 • Tidningsartiklar

  Det har skrivits en del om Risingegården i dagspress den senaste tiden. Klicka på länkarna för att läsa artiklarna. http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=8821991 http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=9324300  

 • Lilla huset och Lägenheten

  Vi har de senaste åren sett att flera av de flickor vi mött har haft behov av att vara i ett mindre i sammanhang, mer hemlikt och med högre personaltäthet. Som ett led i det utvecklingsarbetet startades i november 2012 enheten som vi kallar ”Lilla huset” och i februari 2013 startades enheten ”Lägenheten”. Respektive enhet har
  Läs mer…